TEL.+420 381 507 111

Impregnační výroba

Dřevo a dřevěné materiály používané v nejrůznějších typech konstrukcí jsou v exponovaných místech vystaveny působení dřevokazných hub, plísní, hmyzu a ostatních škůdců. Chemická impregnace poskytuje účinnou ochranu dřevěných výrobků proti těmto znehodnocujícím činitelům.

Máme dlouholeté zkušenosti s průmyslovou impregnací dřeva, která se v Soběslavi provádí již od r. 1914. Špičková kvalita impregnace je oceňována našimi obchodními partnery v tuzemsku i zahraničí. V tomto oboru jsme největším výrobcem v České republice a patříme mezi významné impregnační firmy v Evropě. Jako jedni z mála výrobců dokážeme vyhovět náročným požadavkům Deutsche Telecom AG a ostatním zahraničním firmám. které jsou známy svými nekompromisními požadavky na vysokou kvalitu produktů.

V našem impregnačním výrobním programu vyrábíme zejména:

  • Impregnované sloupy
  • Sloupy pro chmelnicové konstrukce
  • Viničné kůly
  • Kolejové pražce (včetně kompletního vystrojení)
  • Impregnované řezivo a latě
  • Dolovinu a palisády


Vlastní impregnace se provádí dvěma odlišnými způsoby podle použité impregnační látky:

Impregnace vodorozpustnými látkami na bázi anorganických solí

Je vhodná pro všechny třídy ohrožení. Touto impregnační látkou se impregnují sloupy, palisády, dolovina, řezivo, šindel, stavební řezivo, latě a jiné.

Impregnace kreosotovým olejem s nízkým obsahem benzo(a)pyrenů

Touto látkou se doporučuje impregnovat výrobky pro třídu ohrožení 4, např. železniční pražce, bagrové pražce a mostnice.


Produktový leták Impregnační výroba (PDF)