Není impregnace jako impregnace

Není impregnace jako impregnace

Dřevo patří mezi nejdostupnější a nejoblíbenější stavební materiály. Pokud je o něj správně pečováno, bez problémů vydrží i několik desetiletí. Nicméně kvůli své specifické struktuře může při nesprávném použití dojít u dřeva k jeho rychlému poškození, a to jak biotickými, tak i abiotickými vlivy.    

Degradace dřeva probíhá postupně. Nejprve jej s různou intenzitou poškozují přírodní činitelé, jako je sluneční záření, srážky nebo výkyvy teplot. Takto narušené dřevo se pak stává snadnou kořistí pro nejrůznější škůdce. Platí to zejména v případě dřeva v exteriéru. Aby dřevo co nejlépe odolalo zubu času, přírodním vlivům i škůdcům, lidstvo vymyslelo řadu způsobů, jak tento přírodní materiál co nejlépe ochránit.  

Některé postupy jsou účinnější, jiné méně. Mezi ty nejefektivnější patří technologie tlakové impregnace dřeva. Tato chemická vysokotlaká impregnace poskytuje dřevu účinnou ochranu před všemi vlivy, které jej mohou znehodnotit. Je ovšem několik typů této technologie.  

Impregnace dřeva máčením

Dřevo a produkty ze dřeva nejlépe ochráníme vytvořením vhodných klimatických podmínek. Pokud dřevo úpravou vlhkosti a teploty nelze zabezpečit, zpravidla přichází na řadu máčení dřeva ve vaně naplněné impregnační látkou. Máčením se dřevo obarví do žluté, hnědé nebo zelené barvy. Na trhu jsou také bezbarvé varianty impregnačních přípravků. Pouhé zbarvení automaticky nemusí znamenat, že dřevo je také kvalitně naimpregnované a že nemůže dojít k jeho degradaci. 

Důležité je, aby impregnační látka nebyla jen na povrchu dřeva, ale pronikla skutečně hluboko i do jeho struktury. Klíčovou roli zde hraje jak samotný proces máčení, tak i kvalita a chemické složení impregnační látky. Pro impregnaci dřeva máčením se používají hlavně přípravky na bázi kyseliny borité, kvartérních amoniových solí, propiconazolu nebo fenoxycarbu.   

V případě ošetření dřeva svépomocí je nezbytné postupovat přesně podle návodu, který je vždy uveden na obalu impregnační látky. Každý výrobce může mít trochu jiný poměr účinných chemických látek. Některé látky se natírají, jiné namáčejí či stříkají. Ochrana dřeva máčením není zdaleka dokonalá, např. kyselina boritá či kvartérní amonné sloučeniny se po čase z dřeva vyplavují. V praxi se pak často stává, že první déšť chemickou látku ze dřeva smyje a dřevo přestane být dostatečně chráněno. Pokud jste se rozhodli pro impregnaci dřeva máčením, rozhodně doporučujeme zvolit nevyluhovatelný přípravek.  

Vakuově-tlaková impregnace hraje prim

Dalším a mnohem účinnějším způsobem impregnace je tzv. vakuově-tlaková impregnace. Impregnace dřeva probíhá ve speciálních tlakových kotlích a jedná se o několika hodinový proces s použitím moderních technologií. Tento typ průmyslové impregnace je prováděn pro všechny třídy ohrožení, nejčastěji pak pro třídu ohrožení 4, kam patří produkty určené pro trvalý styk se zemí nebo vodou. Výhodou tlakové impregnace je, že se účinná látka dostane do struktury dřeva, čímž výrazně prodlouží životnost dřeva. Velkou předností také je, že vakuo-tlakově impregnované dřevo již není nutné ošetřovat dalším krycím nátěrem.     
 
Tlaková impregnace se provádí dvěma odlišnými způsoby – vodorozpustnými látkami na bázi anorganických solí nebo kreosotovým olejem s nízkým obsahem benzo(a)pyrenů. První způsob vysokotlaké impregnace je určen zejména pro ošetření sloupů, palisád, kůlů, stavebního řeziva nebo hoblovaných výrobků, jako jsou palubky, terasová prkna a například i dřevěné ploty. Druhý typ se používá pro průmyslově zaměřené výrobky pro třídu ohrožení 4. Patří sem např. železniční a bagrové pražce nebo mostnice. Takto ošetřené dřevo získá zelené až zelenošedé zbarvení. Průmyslová aplikace tlakové impregnace ušetří čas, peníze a také zaručí, že dřevo bude opravdu kvalitně ošetřeno. 

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.