Certifikáty

Certifikáty

Impregnace Soběslav s.r.o. má již 18 let zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 2015. Systém vnitřních předpisů zabezpečuje dodržení výrobních postupů, splnění souvisejících technických a legislativních předpisů s cílem dosažení maximální spokojenosti všech našich zákazníků.

Nejen v souvislosti se systémem řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 2015 se řídíme naší politikou kvality.

V roce 2020 jsme provedli testování našich výrobků a na základě zkoušek vydáváme v souladu s nornou ČSN ISO 14021 následující Enviromentální prohlášení o vyloučení nebezpečných vlastností.

K produktům značky Královská impregnace máme vydané následující Enviromentální prohlášení

 

 

Dále jsme držiteli:

 

Osvědčení o shodě řízení výroby pro dřevěné sloupy nadzemního vedení

 

Stavební technické osvědčení pro impregnované a neimpregnované pražce příčné, výhybkové a mostnice

 

Certifikát na impregnované dřevěné sloupy pro chmelnice

 

Enviromentální prohlášení - Královská impregnace