Sloupy

Sloupy

Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy

 • Surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
 • Sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
 • Sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měřeno b.k.
 • Sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepech 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měřeno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepech 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měřeno b.k.
 • Čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.
 • Odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
 • Odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
 • Nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
 • Zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
 • Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny


Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:

 • název dodavatele
 • datum dodávky
 • číslo dopravního prostředku
 • délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
 • Přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
 • Sbíhavost je dovolena od 04 do 0,7 cm na bm délky

Jakostní požadavky

 • Křivost se dovoluje pouze jednosměrná a to do 20% středového průměru. Vícesměrná křivost a krátké zakřivení (kolena) se nedovolují.
 • Hniloba se nedovoluje ani v náznaku včetně křemenitosti.
 • Zbarvení běle se u Bor dovoluje, pokud neovlivní následnou kvality impregnace. U dřeviny SM se nedovoluje.
 • Točitost se dovoluje do 2 cm/bm.
 • Poškození hmyzem se nedovoluje.
 • Mechanické poškození se dovoluje do hloubky max. 0,5 cm.
 • Suky se dovolují pouze zdravé, do průměru 2 cm se neuvažují. Jednotlivé do průměru 3 cm maximálně v počtu 3 ks na 1 m délky.
 • Kořenové náběhy se dovolují, pokud hloubka brázd nepřesahuje 1/20 tloušťky dolního čela.
 • Trhliny se dovolují dřeňové a výsušné (čelní, boční a přecházející na čela) do 1/3 hloubky čela.
 • Ostatní vady zde neuvedené se nedovolují.

Dopravu hradí odběratel.

Technické specifikace na sloupovinu

Kontaktní osoby

Aleš Marvan nákup dřevní hmoty +420 602 150 162
Petr Koubek nákup dřevní hmoty +420 725 988 948

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací