Sloupy

Sloupy

Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy

 • surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
 • sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
 • sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měřeno b.k.
 • sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepech 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měřeno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepech 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měřeno b.k.
 • čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.
 • odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
 • odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
 • nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
 • zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
 • Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny


Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:

 • název dodavatele
 • datum dodávky
 • číslo dopravního prostředku
 • délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
 • přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
 • sbíhavost je dovolena od 04 do 0,7 cm na bm délky

Jakostní požadavky

Dopravu hradí odběratel.

Technické specifikace na sloupovinu

Kontaktní osoby

Aleš Marvan nákup dřevní hmoty +420 602 150 162
Petr Koubek nákup dřevní hmoty +420 725 988 948

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.