Zásady chemické ochrany dřeva. Na co je dobré myslet před jejím použitím

Zásady chemické ochrany dřeva. Na co je dobré myslet před jejím použitím

Déšť, vlhkost ze země, sluneční paprsky, sníh či dokonce působení mořské vody, houby nebo dřevokazný hmyz, to všechno jsou důvody, proč lidé od nepaměti ošetřují dřevo nejrůznějšími technikami impregnace. Zatímco ve starém Japonsku se dřevo opalovalo metodou Shou Sugi Ban, u nás se vnější konstrukce roubenek kdysi napouštěly volskou krví.

Stupeň ochrany dřeva vyjadřují třídy ohrožení

Doba ovšem pokročila a dnes máme k dispozici o něco sofistikovanější metody ochrany dřeva založené na chemické bázi. Kterou z metod chemického ošetření zvolíme, závisí na třídě ohrožení, která nám definuje, jakým vlivům bude dřevo vystavováno, a tedy jak je potřeba tento přírodní materiál impregnovat.

Celkem známe 5 tříd ohrožení. Do první a druhé kategorie spadají dřevěné produkty, které se nacházejí v interiérech a zakrytých prostorách. Znamená to tedy, že do styku s vlhkostí přicházejí jen minimálně, nejčastěji tou ve vzduchu. Třetí třída ohrožení zastupuje ty dřevěné produkty, které se nacházejí ve venkovních prostorách, ale nejsou ve styku se zemí. Jsou tedy vystaveny vlivům počastí, ovšem nevzlíná do nich vlhkost z půdy.

Produkty, u kterých se tak děje, případně jsou ve stálém kontaktu s vodou, označuje čtvrtá třída ohrožení. Poslední, tedy pátá třída ohrožení, je platná pro ty dřevěné produkty, které jsou permanentně vystavovány působení mořské vody, ať už se jedná o podpěrný kůl či dřevěný člun permanentně ukotvený u mola.

Existuje několik typů ochrany dřeva

Přístupů, jak dřevo chemicky ochránit, je hned několik. Můžeme jej ochraňovat před či po zpracování, případně nanášet ochranu preventivně, nebo dodatečně. Ochrana má krátkodobý či dlouhodobý charakter, což většinou souvisí s hloubkou průniku ochranného prostředku do dřeva.

Celkem rozlišujeme několik typů ochrany dřeva. Při povrchové ochraně dřeva impregnace proniká do hloubky cca 3 mm povrchu dřeva. V případě polohluboké ochrany je to od 3 do 6 mm a při hluboké ochranně se přípravek dostává více než 6 mm pod povrch dřeva.

Způsobů, jak ochranný prostředek na dřevo nanášet, je taktéž několik. Povětšinou jej určuje sám výrobce, je ovšem dobré znát různé metody, pokud by doporučovaný způsob nešlo provést. Impregnovat dřevo totiž můžeme postřikem, nátěrem, máčením, nanášením, ponořovánímpoléváním, můžeme dřevu dopřávat i tzv. teplo-studené koupele.

Jsou také další způsoby, s nimiž se lze setkat, zejména pak v případě průmyslového zpracování dřeva. Tím nejúčinnějším a pro přírodu nejšetrnějším způsobem je vysokotlaká impregnace, přesněji vakuově tlaková impregnace, o níž si více můžete dozvědět v tomto článku.  

Konstrukční a chemická ochrana dřeva

Pamatujte na to, že během ochrany dřeva by měla nejdříve přijít ke slovu tzv. konstrukční ochrana a teprve až následně ochrana chemická. Chemická ochrana by měla vždy splňovat ochranu před houbami, hmyzem a měla by dřevo chránit i před povětrnostními vlivy. Měla by zabraňovat průniku vlhkosti do materiálu, rychle a rovnoměrně do něj vnikat a neměla by se podepisovat na zhoršení mechanických a fyzikálních vlastností dřeva.

Navíc je potřeba myslet na to, že žijeme v 21. století a už nám není jedno, jak budou chemické látky působit na životní prostředí, které jim bude exponováno. Měli bychom myslet na to, že impregnace musí mít přijatelnou toxicitu pro savce, což je i člověk. Nesmí ohrožovat životní prostředí po celou dobu své služby a zároveň by jí ošetřené dřevo mělo být možné bezpečně zlikvidovat po ukončení jeho služby. 

Tyto, ale i spoustu dalších informací vždy uvádí výrobce na obalu daného impregnačního prostředku. Z tohoto důvodu je dobré se trochu začíst a nastudovat veškeré důležité údaje, které jsou na obalu uvedeny. Díky tomu budete schopni dřevo ošetřit tak, jak má být ošetřeno, a produkt z něj vám vydrží celá léta. Ale pokud si s ošetřením dřeva nechcete lámat hlavu, kontaktujte nás a my vám vše zajistíme – efektivně, rychle a ekologicky. 
 

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.